Preuzimanje starih vozila

Postupak preuzimanja vozila

  1. Vozilo dovezete u naše sabirno mjesto.
  2. U prijamnom uredu izdajemo vam potvrdu o uništenju vozila (vrijedi na cijelom području EU-a).
  3. S potvrdom o uništenju vozila u najbližoj jedinici za registraciju vozilo odjavljujete iz prometa (jedini valjani dokument koji u skladu sa zakonom trajno briše vozilo iz prometa i dokaz za reciklažu vozila).
  4. S drugim primjerkom potvrde o uništenju vozila u DARS-u podnosite zahtjev za zamjensku vinjetu (ako još uvijek vrijedi).
  5. Ako je vozilo još uvijek registrirano, prilaganjem potvrde o uništenju vozila možete podnijeti zahtjev za povrat još neiskorištenog dijela naknade za uporabu cesta i automobilskog osiguranja.
  6. Vozilo se u nastavku odgovarajuće ekološki reciklira.

Dokumenti potrebni za preuzimanje vozila

  • prometna dozvola vozila,
  • osobni dokument vlasnika,
  • ovlaštenje vlasnika vozila ako nije osobno prisutan.