Prevzem odsluženih vozil

Postopek prevzema vozila

  1. Vozilo pripeljete na naše zbirno mesto.
  2. V sprejemni pisarni izdamo potrdilo o uničenju vozila (veljavnost na področju cele EU).
  3. Z potrdilom o uničenju vozila na najbližji registracijski enoti odjavite vozilo iz prometa (edini veljaven dokument, ki v skladu z zakonodajo trajno izbriše vozilo iz prometa in jamči za razgradnjo vozila).
  4. Z drugim izvodom potrdila o uničenju vozila, oddate zahtevek na DARS za nadomestno vinjeto (v kolikor je ta še veljavna).
  5. Če je vozilo še registrirano, lahko z predložitvijo potrdila o uničenju vozila oddate zahtevek za povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest in avtomobilskega zavarovanja.
  6. Vozilo se v nadaljevanju ustrezno ekološko razgradi.

Dokumenti, potrebni za prevzem vozila

  • prometno dovoljenje vozila,
  • osebni dokument lastnika,
  • pooblastilo lastnika vozila, če ta ni osebno prisoten.