Otkup oštećenih vozila

Postupak otkupa vozila

 1. Procjena vozila.
 2. Vozilo dovezete u naše sabirno mjesto.
 3. Sklapa se kupoprodajni ugovor između vlasnika vozila i tvrtke JUNG.
 4. U prijamnom uredu izdajemo potvrdu o uništenju vozila (vrijedi na području cijele EU).
 5. S potvrdom o uništenju vozila u najbližoj jedinici za registraciju vozilo odjavljujete iz prometa (jedini valjani dokument koji u skladu sa zakonom trajno briše vozilo iz prometa i dokaz je za reciklažu vozila).
 6. S drugim primjerkom potvrde o uništenju vozila u DARS-u podnosite zahtjev za zamjensku vinjetu (ako još uvijek vrijedi).
 7. Ako je vozilo još uvijek registrirano, prilaganjem potvrde o uništenju vozila možete podnijeti zahtjev za povrat još neiskorištenog dijela naknade za uporabu cesta i automobilskog osiguranja.
 8. Nakon završenog postupka isplaćuje se kupovna cijena vozila.
 9. Vozilo se u nastavku odgovarajuće ekološki reciklira.

Upitak za otkup vozila

Documents needed for the vehicle pickup

 • prometna dozvola vozila,
 • osobni dokument vlasnika,
 • ovlaštenje vlasnika vozila ako nije osobno prisutan,
 • broj transakcijskog računa vlasnika.
Prilikom predaje poželjno je da vlasnik preda rezervne ključeve vozila i moguću servisnu knjižicu vozila.