Razgradnja vozil

Dejavnosti

  • prevzem izrabljenih motornih vozil
  • odkup poškodovanih vozil
  • prodaja rabljenih nadomestnih delov za vse znamke in vrste vozil
  • osuševanje in razstavljanje vozil
  • oddaja ostanka surovin ustreznim predelovalcem v recikliranje

Dajatev na odjavljena vozila

S 1. aprilom 2018 je začel veljati Zakon o dajatvah na motorna vozila (ZDajMV), ki uvaja dajatev na odjavljena vozila. Plačevati jo morajo tisti lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ponovno ne registrirajo ali predajo v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.

Več o ZDajMV

Prevzeto vozilo mora biti kompletno

Vozilo oddano v razgradnjo mora biti oddano v celoti, saj smo odgovorni, da dosežemo 95% reciklabilnost vozila.

Vozilo najprej osušimo in odstranimo nevarne tekočine, nato pa razstavimo in sortiramo po materialih, za katere poskrbimo, da se ustrezno predelajo v drugih obratih. Ob tem pa tudi upoštevamo hirarhijo ravnanja z odpadki.

Ker smo zavezani k poročanju in zbiranju podatkov o celotni predelavi vozila vključno z predelavo oz. recikliranjem materialov izven našega obrata, moramo od lastnikov prejeti vozilo z maso, kot je navedena v prometnem dovoljenju vozila.

Kdo mora plačevati dajatev na odjavljena vozila?

Dajatev na odjavljena vozila velja za vozila, ki so registrirana za prevoz največ devetih oseb skupaj z voznikom (8+1), lastniki vozil za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone in lastniki trikolesnih vozil (kategorije M1, N1 in L2e). Lastniki vozil, ki bodo 1. aprila 2018 odjavili vozilo iz prometa, bodo postali zavezanci za plačilo te dajatve 1. aprila 2019. Dajatev bodo plačevali vsako leto.

Plačilu dajatve se lahko lastniki vozil izognejo v teh primerih:

  • če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo dano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja,
  • če predložite policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno, ali
  • v primeru, da predložite dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi.

Dajatev za odjavljena vozila se sicer plačuje največ deset let od zadnje odjave vozila. Če se to v tem času znova registrira, začne ta rok ponovno teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev pa ne velja za vozila s statusom starodobnika. Namen ukrepa je, da bodo lastniki sami poskrbeli za odjavljena vozila in da ta ne bodo končala na divjih odlagališčih v naravi ter tako dodatno onesnaževala in kazila okolja. V našem podjetju bomo namreč ob razgradnji vozila poskrbeli tudi za okolju nevarne snovi in materiale, ki obremenjujejo okolje.