Odkup poškodovanih vozil

Postopek odkupa vozila

 1. Ocena vozila.
 2. Vozilo pripeljete na naše zbirno mesto.
 3. Sklene se kupoprodajno pogodbo med lastnikom vozila in podjetjem JUNG.
 4. V sprejemni pisarni izdamo potrdilo o uničenju vozila (veljavnost na področju cele EU).
 5. Z potrdilom o uničenju vozila na najbližji registracijski enoti odjavite vozilo iz prometa (edini veljaven dokument, ki v skladu z zakonodajo trajno izbriše vozilo iz prometa in jamči za razgradnjo vozila).
 6. Z drugim izvodom potrdila o uničenju vozila, oddate zahtevek na DARS za nadomestno vinjeto (v kolikor je ta še veljavna).
 7. Če je vozilo še registrirano, lahko z predložitvijo potrdila o uničenju vozila oddate zahtevek za povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest in avtomobilskega zavarovanja.
 8. Po zaključenem postopku se izplača kupnina za vozilo.
 9. Vozilo se v nadaljevanju ustrezno ekološko razgradi.

Povpraševanje za odkup vozila

Dokumenti, potrebni za odkup vozila

 • prometno dovoljenje vozila
 • osebni dokument lastnika
 • pooblastilo lastnika vozila, če ta ni osebno prisoten
 • številka Transakcijskega računa lastnika.

 

Pri predaji je zaželeno, da lastnik izroči rezervne ključe vozila in morebitno servisno knjigo vozila.