Proces razgradnje vozila in ponovne uporabe avtodelov

Lastnik vozila pripelje svoje poškodovano ali odsluženo vozilo na naše zbirno mesto. Tukaj se vozilo ocenimo in se odločimo:

  1. ali sklenemo brezplačno pogodbo za prevzem vozila,
  2. če ima vozilo še neko tržno vrednost, vozilo odkupimo in sklenemo kupoprodajno pogodbo.

Vozilo nato ustrezno oštevilčimo ter ga v demontažni delavnici najprej osušimo in odstranimo vse okolju nevarne odpadke, katere skladiščimo v za to namenjene prostore in posode tako, kot to zahteva okolijska zakonodaja. S tem vozilo postane okolju nenevaren odpadek.

Večino vozil, pa naknadno razstavimo v demontažni delavnici, kjer odvzamemo še uporabne dele, ki jih vknjižimo in razvrstimo v skladišče rezervnih delov.

Pri tej demontaži pa nastajajo tudi drugi odpadki, kot na primer plastika, avtomobilsko steklo, barvne in železne kovine. Te ustrezno sortiramo v za to namenjene zabojnike.

Rezervne dele vsakodnevno nudimo končnim kupcem ali pa avtoserviserjev, da jih ponovno vgradijo. S tem se najbolje zagotavlja ponovna uporaba, ki je prednostna naloga pred drugimi oblikami predelave odpadkov, saj je vsekakor okolju najbolj prijazna.

Preostanek odsluženega vozila stisnemo in oddamo ustreznim obratom v nadaljno predelavo.