Podjetje

Podjetje JUNG d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992. Podjetje deluje na področju razstavljanja izrabljenih motornih vozil, priprav surovin za recikliranje ter prodajo še uporabnih rabljenih kot tudi novih rezervnih delov za vozila. S tem našim strankam omogočamo, da dobijo za svojega jeklenega konjička vse na enem mestu.

V podjetju se močno zavedamo kako pomembno je okolju prijazno delovanje, zato smo celoten proces naravnali v skladu z vsemi predpisi in okoljskimi standardi. Kot obrat za ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili imamo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov pod št. 607, ki jo vodi Agencija republike Slovenije za okolje. Dosegamo že več kot 95% stopnjo predelave oz. reciklabilnost izrabljenih vozil.

Poslanstvo

Delovati na področju ravnanja z izrabljenimi vozili v skladu z vsemi ekološkimi standardi in tako prispevati k zdravemu, čistemu in kakovostnemu življenju.

Vizija

Kupci in lastniki vozil v Sloveniji in tujini bodo blagovno znamko prepoznali kot kakovostno in okolju prijazno.

Vrednote

  • Skrb za okolje
  • Vlaganje v prihodnost
  • Družbena odgovornost
  • Kvalitetni izdelki in storitve
  • Zanesljivost in usmerjenost k uporabnikom
  • Poštenost in odgovornost
  • Strokovnost in gospodarnost