Prevzem odsluženih vozil

You are here

Center za razstavljanje izrabljenih vozil

Prevzem odsluženih vozil

Postopek prevzema vozila

  • Vozilo pripeljete na naše zbirno mesto
  • V sprejemni pisarni izdamo potrdilo o uničenju vozila ( veljavnost na področju cele EU)
  • Z potrdilom o uničenju vozila na najbiližji registracijski enoti odjavite vozilo iz prometa (edini veljaven dokument, ki v skladu z zakonodajo trajno  izbriše vozilo iz prometa in jamči za razgradnjo vozila)
  • Z drugim izvodom potrdila o uničenju vozila, oddate zahtevek na DARS za nadomestno vinjeto (v kolikor je ta še veljavna)
  • če je vozilo še registrirano, lahko z predložitvijo potrdila o uničenju vozila oddate zahtevek za povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest in avtomobilskega zavarovanja

Dokumenti, potrebni za prevzem vozila:

  • prometno dovoljenje vozila 
  • osebni dokument lastnika 
  • pooblastilo lastnika vozila, če ta ni osebno prisoten

Za vsako prevzeto vozilo poskrbimo da se ekološko razgradi.

Kontakt za prevzem vozil

Mitja Mikulin
Tel.05/3334655
Gsm: 041 706 930
e-mail: mitja@jung.si